Droppi và Sổ Bán Hàng ra mắt dịch vụ cửa hàng số cho người kinh doanh online

Sáng 2/3, nền tảng thương mại điện tử Droppii hợp tác cùng Sổ Bán Hàng – ứng dụng quản lý bán hàng ra mắt giải pháp cửa hàng số cho người kinh doanh online. Ông Dương Công Tấn Phát – Giám đốc sản phẩm Droppii và ông Đỗ Duy Hải – Giám đốc tăng trưởng […]

Dark mode